Hinnakiri
Alliku Haldus OÜ lisatööde hinnakiri (alates 01.01.2019 a)

Töö

Ühik

Hind

Summa kokku

Väljakutsetasu*

kord

25,00

30,00

Tehnosüsteemide avariiremonditööd

tund

33,30

40,00

Kanalisatsiooniummistuse likvideeriminetund
37,50
45,00

Sanitaartehnilised tööd

tund

33,33

40,00

Elektritööd

tund

33,33

40,00

Muud ehitustööd

tund

al.26,00

al.31,20

Muu materjali transporditasu kuni 50kg Tallinna piireskord al.10,00 al.12,00 

Sõidutasu väljaspool Tallinna (alates linnapiirist)

km

0,61

0,74

* Väljakutsetasu vastavalt lepingule.

** Kliendi soovil muu materjali hankimine ja transport objektile, s.h. KOV poolt jagatud tasuta graniitliiv.

  • Minimaalne tööaja arvestus on üks tund, millele lisandub vastavalt lepingule väljakutsetasu.
  • Hinnad ei sisalda materjali maksumust.
  • Suuremamahulistele töödele koostatakse eelnevalt hinnapakkumine.
  • Töövälisel ajal tööde teostamisele lisandub koefitsient 1,5
  • Materjali hankimine arvestatakse tööaja sisse.